Pasta na čištění a leštění kovových povrchů K2 ALUCHROM 120g

Kód: 342230
Značka: Ostatní
99 Kč 82 Kč bez DPH
SKLADEM na prodejně (1 ks)

Doprava již od 79 Kč

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pasta na čištění a leštění kovových povrchů K2 ALUCHROM 120g

 

Vynikající pasta pro čištění a leštění všech druhů chromu, hliníku, stříbra, zlata, bronzu nebo nerezové oceli a jiných kovů. Hodí se především pro údržbu kola z lehkých slitin.

Návod na použití:
1. Naneste přípravek a jemně rozetřete.
2. Měkkým hadříkem doleštěte.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R10 Hořlavý.
R34 Způsobuje poleptání.
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 - Nevdechujte aerosoly.
S24 - Zamezte styku s kůží.
S29 - Nevylévejte do kanalizace.
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: