NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 od 1. 1. 2021

 

Od 1. února 2021 vstoupilo v platnost nařízení EU 2019/1148 o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin.

 

Nařízení reguluje prodej nenaplněných startovacích baterií. Nenaplněná baterie nesmí být prodána koncovému zákazníkovi nebo firmě, která nemá v úmyslu další prodej těchto baterii nebo servisní činnost pro svou klientelu.

Dále je zakázán samostatný prodej kyseliny sírové soukromým osobám.

Nařízení se vztahuje jak na osobní odběr, tak i eshopové objednávky. Je zakázán prodej, přechovávání, převážení či používání těchto látek soukromými osobami.

Konečný prodejce je tedy povinen zamezit prodej těchto látek zákazníkovi. Prodejce baterii zákazníkovi naplní, tím zabrání výskytu samostatně balené kyseliny v rámci prodejních prostorů.

V případě, že baterie musí být odvezena, musí manipulace s ní být v souladu s platnými předpisy o manipulaci s nebezpečnými látkami.

Výjimka platí pouze pro osoby, které mají povolení pro odborné zacházení s výbušninami.