VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBJEDNÁVKY NA TRIKA A MIKINY, KTERÉ NEJSOU SKLADEM, S GARANCÍ DORUČENÍ DO VÁNOC, PŘIJÍMÁME POUZE DO 11.12. NÁSLEDNĚ DOPORUČUJEME OBJEDNÁVAT POUZE ZBOŽÍ, KTERÉ MÁ UVEDENU DOSTUPNOST SKLADEM. Děkujeme za pochopení!

Poškozená zásilka

Pokud je zásilka mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad sepsat reklamační protokol o poškození za přítomnosti a s podpisem přepravce, pokud je to možné poškození zdokumentovat fotografií. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O těchto skutečnostech kupující neprodleně informuje prodávající. Podpisem přepravího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.


GLS

Pro uplatnění reklamace je nutné vyplnění on-line formuláře, případně volejte zákaznický servis +420 567 771 111.


Zásilka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží nebo v dodávce něco chybí)

Kontaktujte nás, prosím, na email info@motonero.cz, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. Budeme Vás kontaktovat.
 

Pokud jste si vyzvedli zboží osobně, a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené, nekompletní...

Vzhledem k dlouhé cestě, kterou k Vám zboží muselo urazit, se to bohužel může stát. Abychom Však mohli takovou reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné písemně oznámit tuto skutečnost na email info@motonero.cz a to do 2 pracovních dnů nebo volejte 777 227 447, pí Burešová. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (instalaci, montáži, sestavení dílu dohromady atd.) nelze vyloučit, že reklamace bude z pochopitelných důvodu zamítnuta.